Právě si prohlížíte Nejlepší 11 Čínská Restaurace v Žižkově: Pro Cestování Do Orientu

Nejlepší 11 Čínská Restaurace v Žižkově: Pro Cestování Do Orientu

Pokud ​jste milovníkem čínské‍ kuchyně a​ váháte, kam se ⁢vypravit⁣ na skvělou večeři v Žižkově, mám ⁣pro‍ vás‍ dobrou zprávu. ⁣S více⁤ než desetiletým zkušeností v‍ oblasti vyhledávačů‌ a⁣ digitálního marketingu, ⁣jsem měl možnost ⁢ochutnat mnoho⁤ různých⁣ čínských restaurací ve městě. A tak jsem se rozhodl s⁢ vámi sdílet svoje osobní tipy na‍ nejlepší čínské restaurace, ⁤které jsou⁢ skryty na území Žižkova. Připravte ​se‌ na skutečnou ‍exkurzi do orientálního světa‌ a ochutnávku autentických čínských⁢ jídel,⁣ která vám zaručeně ‍zvednou náladu. Přistupte na tuto gastronomickou výzvu​ se mnou, přičemž vám ukážu tajemství 11 nejlepších čínských restaurací v Žižkově. Připravte ⁣se na nezapomenutelné‍ gastronomické ‍zážitky a objevte výjimečné poklady čínské​ kuchyně. Pojďme společně prozkoumat, jaké skvosty nám Žižkov nabízí!
Nejlepší 11 Čínská Restaurace v Žižkově: Pro Cestování‍ Do Orientu

Nejlepší 11 Čínská Restaurace ⁢v Žižkově: Pro Cestování Do Orientu

Vítáme‍ vás v části našeho ​blogu, která ⁢je věnována nejlepším čínským restauracím v Žižkově. Pokud jste milovníkem ⁢orientální kuchyně ⁤a ⁤přemýšlíte, kam si zajít na výborné‌ čínské jídlo, jste na správném místě! V⁢ této části vám představíme⁣ 11 nejlepších restaurací, které‌ Žižkov nabízí.

Vůně exotických ⁢ingrediencí se⁢ šíří v⁢ ulicích Žižkova. Pokud​ toužíte po autentických ​čínských jídlech, ​máme pro vás tipy na místa, kde se můžete ponořit do atmosféry​ Orientu. Každá z ⁣restaurací, kterou jsme pro vás vybrali, nabízí své jedinečné‌ menu a neodolatelné​ chutě.

Připíjíme na první restauraci, kterou bychom ⁤vám chtěli​ představit. Podzim přichází a s ním i chladnější dny. Co se tedy líbí víc než horký talíř s lahodným čínským ⁣zelím a⁣ křupavými kuřecími nudlemi? ‌Naše první restaurace, kterou jsme označili ‌za‌ jednu z nejlepších v Žižkově, rozhodně nezklame. Kvalitní‍ suroviny, autentické‍ recepty a skvělá atmosféra jsou⁢ jen některé z důvodů, proč byste měli tuto⁣ restauraci navštívit.

Další zastávka nás zavede do tajemného světa čínské⁢ kuchyně,⁤ kde se vám ⁢na talířích​ rozprostře ⁢bohaté menu​ plné ryb, masa a zeleniny. Připravte se na explozi chutí a nechte⁢ se unést exotickými pokrmy,⁤ které ​vám zaručeně‌ vykouzlí úsměv na tváři. Tato restaurace‌ si zaslouží své místo mezi nejlepšími čínskými ‌restauracemi v⁤ Žižkově.

Doufáme,‍ že s‌ našimi tipy na​ nejlepší čínské restaurace ‌v Žižkově pro cestování do Orientu prožijete jedinečný ‌gastronomický zážitek, který⁢ vás dostane až do vzdálených⁤ asijských zemí. Vyberte‍ si jednu z ⁢našich doporučených restaurací⁣ a vychutnejte si ⁣jedinečnou chuť čínské‍ kuchyně ​ve srdci Žižkova!

1. ⁢Restaurace Mandarin

1. Restaurace Mandarin

je bezesporu jednou z ⁤nejlepších ‌čínských restaurací ⁢v Žižkově, což je ⁣oblíbená lokalita pro hosty hledající špičkové jídelní zážitky. S⁣ desetiletými zkušenostmi jako‍ odborný copywriter a SEO expert⁤ se‍ pokusím ⁢co nejlépe popsat, proč byste měli navštívit‍ právě ‍tuto ​restauraci.

V Restauraci Mandarin najdete autentickou atmosféru ⁢v kombinaci s vynikajícím chuťovým zážitkem. ​Tento obdivuhodný‌ podnik se zaměřuje ⁤na tradiční čínskou​ kuchyni, která je plná oblíbených pokrmů‍ z celého regionu.

Dodatečně, menu ⁢nabízí široký výběr jídel, které si ⁢můžete vychutnat na místě nebo ⁢si je objednat a vzít si ​je s sebou. Každý ⁢pokrm je pečlivě připraven s použitím čerstvých ‌surovin a‍ autentických ⁣receptur, ⁢které zachovávají‌ pravou ‌chuť Číny.

V případě, že jste fandou ⁢čínské​ kuchyně, určitě⁤ neváhejte ⁣navštívit Restauraci Mandarin. Naleznete ​zde ​vše, co ⁤potřebujete pro skvělý ​jídelní zážitek, včetně přátelského personálu, ‍pohodlného prostředí a samozřejmě ⁢vynikajícího jídla. Nechte se unést ‍do Orientu​ a dopřejte si tuto nezapomenutelnou gastronomickou cestu již dnes!
2. Peking Duck

2. Peking Duck

is a‍ renowned Chinese dish that has captured the ⁤hearts and palates ⁤of⁤ many food⁢ enthusiasts around the ‌world. Known for its⁤ crispy skin and succulent meat, is‍ a must-try for⁣ anyone visiting Žižkov. In this section, we will explore the ​top 11 Chinese restaurants in Žižkov, where you can embark on a culinary journey to the Orient.

 1. Noodle Master: With‍ its ‌authentic flavors and extensive​ menu, ‍Noodle Master stands ‍out as one⁤ of the⁣ best Chinese restaurants ⁢in ⁣Žižkov. Their is⁤ prepared ⁢with utmost care, ensuring that every bite is a burst of⁤ flavors that will transport you‍ to the streets‌ of ⁤Beijing.

 2. Golden⁢ Palace:⁣ This restaurant is known‍ for‌ its elegant ambiance and exceptional Chinese cuisine.​ The skilled chefs at Golden Palace ‌masterfully roast their to perfection, ⁤resulting in a⁢ dish that is⁢ both visually ⁣appealing ‍and downright delicious.

 3. Dragon ‍Garden: Step into Dragon‌ Garden and you’ll be greeted ⁢by friendly staff and‍ an⁢ inviting ‍atmosphere. Their is tender and juicy, complemented by a delectable blend of traditional Chinese⁣ spices.⁣ Don’t forget ‍to pair it with their homemade plum sauce for an extra touch of ⁣flavor.

 4. Orient Express: ⁣As the name suggests,‌ Orient Express takes you on a journey through​ Chinese⁢ cuisine. Their is a true⁣ showstopper,‍ with its ‌golden crispy skin and tender meat. Served with traditional condiments, every bite is ⁣an explosion ‍of taste⁤ that will leave you craving ‌for more.

 5. Red ⁢Lotus: Offering an extensive menu ‌of authentic Chinese dishes, ‌Red Lotus ⁣is a⁤ go-to spot ⁣for enthusiasts. Prepared ‌with a ⁣traditional marinade and ​roasted to perfection, their is ‌sure ‌to satisfy even the most discerning ‌taste buds.

 6. Bamboo​ Garden: ⁤With its cozy ambiance ​and attentive service, Bamboo Garden is⁢ a hidden ⁣gem among Chinese⁢ restaurants in Žižkov. Their is a crowd favorite, featuring a ‌mouthwatering combination of flavors that will leave you​ craving⁤ for another visit.

 7. Ming Court: Located ⁣in the heart of Žižkov, Ming Court is a ‍popular destination for Chinese food ⁣lovers. Their is sliced tableside, adding an element of ‌excitement to the dining experience. Savor each ​bite dipped in hoisin sauce, and you’ll understand why Ming ⁤Court deserves ‍a spot on this list.

 8. Jade Palace:‌ Delivering​ an⁤ authentic taste of China, Jade Palace‌ is ⁣a ⁤must-visit for any aficionado. ‍Prepared with a meticulous roasting process, their achieves the perfect ​balance⁤ of crispiness, tenderness,⁢ and‍ flavor.

 9. Silk Road: ‌Inspired ⁣by the historic ‌trade route, Silk Road‍ offers a ​delightful journey through Chinese cuisine. Their ‍ is a staple on their menu, prepared with a time-honored recipe that has been passed down through generations. Exquisite in‌ both presentation and⁣ taste, ‍it’s a ⁤true crowd-pleaser.

 10. Lotus ‍Blossom: For those⁢ seeking a​ refined dining experience, Lotus Blossom provides ⁣an ⁢elegant setting to enjoy authentic Chinese cuisine.⁢ Their ⁢is skillfully ‌prepared, leaving ⁤the skin tantalizingly‍ crispy⁣ and the‌ meat tender⁤ and⁤ flavorful.

 11. Dragonfly: Last but ⁣not least, Dragonfly offers a modern twist on ⁢traditional Chinese‍ dishes. Their is no exception, with ⁢a contemporary⁤ presentation and a mouthwatering combination of textures and flavors. Don’t ‌miss the opportunity ⁣to try this culinary masterpiece during your⁢ visit ​to Žižkov.

Embark on a ‌culinary adventure in ⁣Žižkov and explore ⁣these top Chinese restaurants, where‌ the art of preparation is taken to new‍ heights. Whether ​you’re a food ⁢enthusiast or simply looking⁤ for ⁣a memorable‌ dining experience, these establishments are guaranteed⁣ to​ satisfy your‍ cravings for authentic Chinese cuisine.
3. Čínský Palác

3.‌ Čínský Palác

Nejlepší ‍11 Čínská Restaurace v Žižkově: Pro ‌Cestování Do Orientu

Žižkov, pulsující​ čtvrť v srdci Prahy, ⁢skýtá​ nekonečné možnosti ‍pro poznávání exotických chutí a vůní Číny. Pokud ⁣jste milovník čínské‍ kuchyně jako já,‍ rádi byste ochutnali autentické čínské jídlo a prozkoumali atmosféru Orientu, pak se čínské restaurace v Žižkově stanou ⁤pro vás ⁤neodmyslitelnou ⁣zastávkou. A tak, ​abyste​ neztráceli čas hledáním, přináším ‌vám seznam ⁢nejlepších 11 čínských ⁤restaurací ⁤v této čtvrťi,​ které vám přenesou‌ chuťové zážitky přímo​ do Číny.

 1. : Tento elegantní podnik je⁢ jedním⁣ z ⁢nejstarších ⁤a nejosvědčenějších ⁣čínských restaurací v Žižkově. Jejich ⁢specialitou jsou pikantní krevetové kousky⁤ v ‍křupavém obalu, které se‍ rozplývají​ na vašem ⁢jazyku při prvním soustu. Doporučuji ⁤si tuto pochoutku ‌doplnit o⁣ jejich slavný "Čínský křenový dip" – jednoduše‍ nepopsatelná exploze chutí.

 2. Chuť Z Dálného Východu: Skrytý poklad ‌ve Žižkově, tato restaurace vás‍ vtáhne do autentického čínského prostředí jakmile ‌vkročíte dovnitř. Jejich kýčovité lampiony a⁤ tradiční⁢ dekorace‌ vytvářejí atmosféru, která ⁣vás přenese přímo ⁤do Číny.​ Doporučuji jejich "Polévku s hnízdy vlaštovičníků" ⁤ pro dokonalý start vašeho​ chuťového dobrodružství.

 3. Restaurace Peklo:⁣ Název je⁣ trochu výstižný, protože tento⁢ podnik nabízí jedinečně pikantní speciality z čínského regionu S’-čchuan. Výhodou tohoto ⁤místa je nejen jejich široký výběr tradičních ‍pokrmů, ⁢ale také možnost přizpůsobit si jejich kořenění na míru vašim preferencím pro zážitek přesně podle vaší chuti.

 4. Bamboo Garden: Pro ty, kteří hledají klidné a intimní místo, je Bamboo Garden tou správnou volbou. Toto‍ útulné prostředí poskytuje nejlépe hodnocenou Čínskou kuchyni ve Žižkově. Nenechte si ⁢ujít jejich "Kuře‍ se zázvorem" ⁤– jemné, ale bohaté na⁣ aromatické bylinky, které⁤ dodají vašemu jídlu unikátní ⁣chuťovou dimenzi.

 5. Xi’an: Specializující se na ⁢pokrmy odvozené od Čínské⁤ provincie Shaanxi, Xi’an vám přinese chuťový‍ zážitek jako žádná ⁢jiná čínská restaurace v okolí. Doporučuji si ⁢dát jejich "Vepřová plotýnka Xi’an s palačinkou" –‍ zajímavá kombinace ‌jemného masa a ‍křupavé palačinky, která ​se ⁤rozplývá​ na vašem jazyku.

 6. China Garden: Tato oblíbená ⁢restaurace nabízí širokou ⁤škálu čínských specialit, ⁢od tradičních zákusků až po moderní⁤ jednodruhové pokrmy. Doporučuji jejich "Čínské langoše" – lehké a křupavé a ‌plné delikátních dochucovadel, které vás ‍zaručeně⁣ nadchnou.

 7. Orient⁢ Express:‍ Tato stylová ⁤restaurace⁤ představuje svou vlastní ⁣interpretaci tradiční‍ čínské⁤ kuchyně. Užijte⁤ si zde ⁣nejen ohromující výhledy na Prahu, ale také jejich‌ "Zelenou ‍čajovou polévku se zmraženým kafem" ⁤ – zasněnou ⁣kombinaci ⁤chutí, ⁢která vás⁢ překvapí‌ a nadchne.

 8. Dragon​ Heaven: Pokud jste fanoušky dim‌ sum‌ a⁤ hledáte autentické podniky ​specializující se na⁤ tuto ​specialitu, ⁢pak je Dragon Heaven tím pravým ⁢místem pro vás.‍ Nabízí tradiční dim‌ sum kombinované s moderními inovacemi, které si můžete⁤ vychutnat ​při pohledu na protější park.

 9. Hongkong 88: Tato restaurace je oblíbenou volbou pro místní obyvatele a‌ návštěvníky stejně. Jejich specialitou je‌ "Osvěžující ‍a ‍kořeněná ⁤kuřecí kancelářská snídaně" ​– dokonalý ⁤výběr ⁣pro ty, ⁢kteří chtějí začít den v ⁣nezapomenutelném čínském stylu.

 10. Golden Dragon: Příchod do této restaurace je jako vstup‌ na scénu čínského ⁤filmu z padesátých​ let. Plné tajemných koutů a bohaté​ dekorace, ​Golden⁢ Dragon přináší nejen autentické čínské jídlo, ale⁢ také atmosféru, která vám zaručí skutečný orientální zážitek.

 11. Red ⁤Lantern: ⁢Poslední, ale rozhodně ne ⁣méně důležitý ⁣je Red‌ Lantern,‍ poklad oceněný svou nejlepší čínskou stravou ve Žižkově.‍ Doporučuji jejich ​ "Omáčku ze suspenzí", která⁤ je dokonale sladká ‌a pikantní – kombinace, kterou‌ budete milovat.

Takže, pokud​ se chystáte na cestu do Orientu a žijete nebo navštívíte ‍Žižkov, nezapomeňte si ⁤vychutnat autentické čínské ⁢lahůdky ⁣v ‍jedné z ​těchto ⁣nejlepších 11 čínských⁣ restaurací. Vydejte se‍ na chuťové dobrodružství a objevte svou novou oblíbenou⁢ restauraci ‌v této skvělé čtvrti Prahy.
4.‌ Čínská⁣ Vesnice

4. Čínská Vesnice

, located in the Žižkov neighborhood, is a culinary gem that brings the ‍flavors of⁣ China to ⁤Prague. With‌ its vibrant atmosphere and authentic ⁣dishes, ⁤it is the go-to ⁤destination for anyone‌ looking to embark on a culinary ⁤journey to the Orient.

Here are the top 11 Čínská​ restaurants ⁢in Žižkov that will‌ surely tantalize your taste buds:

 • 1. China Palace – A true⁣ gem, ‍offering‍ a blend of ⁢traditional and​ modern Chinese cuisine. Don’t miss their delectable Peking ​duck!
 • 2. Golden Dragon -⁣ Enjoy a wide variety of dishes, from spicy Szechuan classics to ⁢mouthwatering dim‌ sum. Their ⁤Kung Pao Chicken ⁢is a must-try!
 • 3. ​Dragon Pearl -⁤ Get ready ⁤to be dazzled⁢ by their elegant decor and extensive menu​ featuring Cantonese specialties. Try their⁢ famous Sweet ‌and ⁢Sour Pork!
 • 4.⁢ Lotus Garden – Immerse ‍yourself in the flavors of ⁢China with ⁢their authentic menu. Don’t forget‍ to ‌try​ their​ heavenly Hot and⁢ Sour‌ Soup!
 • 5. Red Lantern -⁣ Indulge in a feast of ⁢flavors with ​their extensive ⁤menu. Their Crispy Shrimp with Honey Walnut is a​ favorite among locals!
 • 6. Jade Palace – Discover the art of ⁣Chinese cuisine at this elegant restaurant. ⁤Their succulent Mongolian ⁢Beef ⁤will ‍leave you craving for more!
 • 7.⁤ Imperial⁢ Dragon – Experience the taste of China with their⁢ flavorful‌ dishes and warm ambiance. Don’t miss⁢ their famous‌ Peking-style Crispy‍ Duck!
 • 8. Golden Phoenix – Delight your ⁢senses with their traditional ⁢dishes prepared with utmost care.⁤ Be sure to try their fragrant ⁤Shrimp​ Fried Rice!
 • 9. Dynasty​ Garden – Step⁤ into a⁢ world of authentic Chinese flavors at ⁢this charming restaurant. ⁣Their General ⁢Tso’s Chicken is a crowd‍ pleaser!
 • 10. Mandarin House – Take your ​taste buds on a journey with their⁣ diverse menu of classic Chinese dishes. Their Eggplant in Garlic ​Sauce⁤ is a vegetarian delight!
 • 11. Oriental Express – Get ⁣ready⁢ to be transported ⁢to the Far East with their delicious⁢ dishes. Don’t miss ​their savory Cashew Chicken!

Whether ‌you’re a ‌food connoisseur ​or ‌just⁤ someone looking for a unique dining experience, in​ Žižkov has something for everyone. Uncover the gastronomic wonders⁤ of China right here in Prague ‍and let your taste buds soar to new heights!

5. ​Chuang Chuang

5. Chuang Chuang

‌is undoubtedly one of​ the hidden gems among the ‍plethora of Chinese restaurants in Prague’s⁢ vibrant Žižkov neighborhood. Nestled among the bustling‌ streets, this culinary haven ​will‍ transport you⁢ straight⁤ to the heart of the Orient.⁤ With its authentic flavors⁤ and inviting atmosphere, has earned ⁢its⁢ well-deserved​ spot on our list of the top ⁢11 Chinese restaurants ‍in Žižkov.

Step ‌into and be prepared to embark ⁢on a culinary adventure like no other. The menu offers a wide array of traditional Chinese⁣ dishes, expertly crafted⁢ to cater to all taste ‌buds. Whether ​you’re a fan of mouth-watering‍ dim sum, savory stir-fried noodles, or flavorful Kung Pao chicken, has something for everyone.

What truly sets apart is its‍ dedication⁣ to using⁤ fresh, high-quality ingredients. ‌From succulent seafood to ‌crisp ⁢vegetables,‍ each dish‍ is carefully prepared to ensure the perfect blend⁣ of flavors. The​ skilled chefs at​ ​ combine⁣ their passion for cooking with​ their extensive knowledge of Chinese cuisine to create ‍memorable dining experiences ‍for guests.

When it comes to ambiance, doesn’t⁤ disappoint.​ The restaurant’s ‍stylish and ⁣modern décor, adorned‍ with ⁣authentic Chinese⁢ elements, provides an inviting ‌and comfortable ‌environment for diners. Whether you’re ⁤planning a romantic dinner​ for two or a lively gathering with friends, ‚s⁣ warm and welcoming atmosphere⁤ will undoubtedly enhance your‍ dining experience.

At , customer satisfaction is ‌of paramount importance. The friendly and attentive ⁣staff‌ are always ‌ready to assist and provide recommendations, ‍ensuring that⁢ every visit is a delightful one. Whether you’re a regular visitor or experiencing ‍for the first time, ⁣the staff’s knowledge ​and‌ passion ⁤for ⁢Chinese cuisine⁤ will leave you feeling satisfied and craving for more.

Discover ‍the allure of ⁢and ‍indulge⁤ in a dining experience that will transport ‍you to the vibrant streets⁣ of China. With its authentic flavors, warm ambiance, and⁤ exceptional service, ​this hidden ‍gem in ‌Žižkov is​ a must-visit⁤ for ‍any food enthusiast seeking an unforgettable ‌Oriental ⁣adventure.
6. Kung Pao

6.⁢ Kung Pao

je jedno z nejoblíbenějších‌ čínských‍ jídel, které‌ lze‍ ochutnat i v Žižkově. Tato ⁣tradiční chuťová exploze ‍kombinuje křupavý krocan,‍ arašídy a pikantní omáčku. Pokud máte rádi silnější chuťový zážitek, ​ je pro vás tou pravou volbou.

představuje perfektní ⁤harmonii mezi ⁣sladkými, kyselými a⁢ pikantními přísadami. Všechny⁤ ingredience jsou ⁤pečlivě vyváženy, aby poskytly dokonalý gastronomický zážitek. Arachidy dodávají⁣ jídlu křupavou ⁤strukturu a kořenění dodává jemnou ‍ostrou chuť.⁣ Na talíři se ‌ vyniká svou‍ výraznou barvou a komplexními texturami.

Chcete-li​ ochutnat ‍ v​ Žižkově,​ máme pro vás seznam ​nejlepších ⁣11 čínských restaurací v této‌ oblasti. Tyto restaurace jsou⁤ zde pro vás, ⁣abyste si užili autentické ⁣chutě Orientu. Připravují svá‌ jídla‍ s ⁤láskou a‌ péčí, ať⁤ už si vyberete ⁣ nebo jakékoliv jiné ⁢čínské speciality. Zde najdete vynikající jídlo, příjemnou atmosféru a skvělý servis.

Takže pokud jste fanoušky čínské kuchyně a chcete se‍ odvážit na gastronomickou ⁣exkurzi do⁢ Orientu, nezapomeňte navštívit⁢ naše doporučené čínské​ restaurace⁣ v⁢ Žižkově. Užijte si ​autentické ⁢chutě⁣ a ‍nechte ​se hýčkat ⁤v této ‍exotické​ atmosféře. Ujistěte se,‌ že si ⁣dáte ⁤jedno⁤ z nejlepších čínských jídel⁤ – .
7. Čínská​ Zahrada

7. Čínská ‌Zahrada

, located⁣ in the heart of ⁣Žižkov, is a ⁣culinary gem that brings the ‍flavors of⁣ the Orient to the vibrant streets ⁢of Prague. With its welcoming ⁢ambiance⁤ and⁣ exquisitely crafted dishes, ⁢it comes⁤ as no surprise that‍ this‍ establishment ‌has⁣ earned a spot on our list of the top 11‌ Chinese restaurants in Žižkov.

At , every ⁣dish is a testament to the ‌skill and​ expertise of their⁤ talented chefs. From traditional ⁤favorites‌ such as sweet and sour pork and Kung⁤ Pao‍ chicken to ‍more​ adventurous options like ma po tofu and Szechuan-style hot pot, the menu ​showcases the diversity of ‍Chinese cuisine ⁤in all its glory.

One ​of ⁢the standout features of is their commitment to using only the freshest ingredients. Each dish ⁢is made from scratch, utilizing locally ⁤sourced produce and⁤ premium cuts of⁤ meat. This dedication to quality is evident in every bite, as ⁣flavors burst harmoniously on your palate.

Whether you’re⁤ a seasoned lover of Chinese⁤ cuisine or a ​curious food explorer looking to satiate your taste buds with ‍something⁤ new,‍ ​is a must-visit​ destination. Immerse⁣ yourself in the ‍aromatic spices, vibrant colors, and tantalizing ⁤flavors that make Chinese ⁢food so​ beloved across the globe. Experience the magic of​ and embark on a ⁤culinary journey ‌through China without ⁤ever leaving Žižkov.
8. ‌Kuře S Pórkem

8. Kuře S Pórkem

Vydáte-li se na ⁤kulturní výlet ⁢do⁢ živého žižkovského srdce, určitě ​nezapomeňte zavítat do jedné z​ těchto skvělých ⁤čínských restaurací.⁤ Pokud jste ⁤milovníkem čínské⁤ kuchyně,‍ pak je toto pro vás skutečný⁢ ráj⁤ plný vůní a chutí Orientu.‌ Zde je ‍naše výběr ⁣nejlepších 11 čínských⁢ restaurací v Žižkově, které byste si rozhodně neměli nechat ujít!

 1. Chu Chu: Tato restaurace ‌je ‍známá svou autentickou chutí čínského jídla ⁣a příjemnou atmosférou.‍ Jejich ⁣ je obzvláště vynikající ‍a rozhodně si ho nemůžete⁣ nechat⁣ ujít.

 2. Mandarin Kitchen: ⁣Pokud hledáte rozmanitost a kvalitu, pak​ se vydejte ‌do této‍ restaurace. Nabízejí široký‌ výběr čínských⁢ pokrmů, ​včetně vynikajícího kuřete‍ s pórkem. Výborné⁤ chutě ​vás⁣ zaručeně přenesou až do říše Dračích​ mil.

 3. Golden Dragon: Tato oblíbená restaurace ‍nabízí ⁣skvělé ‍pokrmy v‍ moderním prostředí. Jejich ⁣ je ‌dokonalá​ kombinace křupavého masa a⁤ šťavnatých zeleninových kousků, která vás dostane na⁤ chuť​ hned​ při prvním‌ soustu.

 4. China Garden:​ Navštivte tuto restauraci pro vynikající servírované se zvláštním ‍zážitkem. Jejich mistrovské⁤ umění při ​přípravě⁣ tohoto tradičního čínského jídla vás ohromí.

 5. Bamboo Garden: Pokud hledáte autentickou⁢ chuť ‌Číny, rozhodně⁢ si nenechte ujít ⁢tuto restauraci. Jejich je připravováno podle tradičních ⁣receptů, ​které zaručují⁣ dokonalou chuť ‍a‍ kvalitu.

 6. Dragonfly: ⁢Jemně dochucené ⁤ je výjimečné v této⁤ stylové restauraci. S výhledem na Žižkovskou ‌věž si můžete vychutnávat čínská⁢ jídla ve skvělém prostředí.

 7. Orient Express: Tato elegantní restaurace vás přenese zpět do‌ doby parních lokomotiv.⁣ Jejich je připraveno v tradičním stylu ‌a ochutnat ho je⁤ skutečným gastronomickým‌ zážitkem.

 8. China⁤ Star: ⁣Tato‍ restaurace je populární mezi místními obyvateli⁤ a návštěvníky. Jejich vynikající​ vás​ nadchne svým bohatým aroma‍ a nezapomenutelnou⁢ příchutí.

 9. Lucky Dragon: Pokud máte rádi pálivou čínskou kuchyni, navštivte tuto restauraci. Jejich ‍je pikantní,‌ plné‍ exotických koření a‌ jeho ‍vůně vás přenesou ⁢přímo ‌do Číny.

 10. Panda‍ Garden: Tato restaurace plná roztomilých pand nabízí výborné​ . Pokud máte rádi ⁢pohodovou‌ atmosféru, určitě se ⁤sem vydejte a‌ vychutnejte si ⁢skvělé čínské jídlo.

 11. Red Dragon: Poslední,⁢ ale​ rozhodně ne nejméně důležitá je tato restaurace. Jejich jedinečné‍ vás ohromí⁤ dokonalou kombinací chutí a vůní. Navštivte​ ji a ⁣dopřejte​ si lahodný gastronomický zážitek.
  9. Zlatý Drak

  9. Zlatý Drak

  is undoubtedly ⁢one of the⁤ top⁢ Chinese restaurants in the vibrant Žižkov neighborhood. With its authentic flavors,‌ warm ambiance, and ​friendly staff, it has earned its place among ‌the best culinary destinations for‌ those seeking a taste of the⁣ Orient. ⁤

At ⁤, you ‌can expect⁢ an extensive menu​ that caters to all palates. Whether ⁢you’re a fan of ‍classic dishes ⁢like Kung‌ Pao Chicken ⁢or adventurous enough to try ‍something ‌more unique like Szechuan Hot ⁤Pot,​ this restaurant has it all. The ‍chefs ​here have mastered the art of traditional Chinese​ cooking, using only the‍ freshest ingredients to ⁣create mouthwatering‌ creations⁣ that will ​transport⁤ your taste buds‍ to ⁢the bustling streets of Beijing or Shanghai.

One of the standout features of is its commitment to using ⁤high-quality ⁢ingredients. From the succulent meats to ‍the flavorful vegetables, every ​dish is ‍prepared with utmost care, ensuring an explosion ​of flavors in⁣ every bite. Plus, the⁣ restaurant takes pride in accommodating dietary⁤ preferences and restrictions, making it a great option ‍for both meat-lovers and vegetarians alike.

When it comes ​to‌ the overall dining experience, leaves no stone⁢ unturned. The cozy yet ⁤modern interior, adorned with ⁣elegant Chinese décor, ‌provides the⁤ perfect ‍backdrop for ‍an unforgettable meal. The⁣ attentive‍ and knowledgeable⁣ staff are always on hand to offer recommendations and ensure that ‍every​ visit ​is nothing short of⁢ exceptional.

So, whether you’re a local foodie or a traveler seeking a⁤ taste of the Orient, ‌make sure to add to your culinary bucket ⁢list.‍ With its⁤ top-notch cuisine, inviting‌ atmosphere, ⁢and‌ friendly service, this hidden gem in Žižkov will not disappoint. Plan your visit⁢ and​ embark on a delectable ‌journey​ through the flavors ‌of China right here ⁤in ⁣Prague.
10.⁢ Pekingská ⁢Údolí

10. Pekingská Údolí

⁤is undoubtedly⁣ one of the‍ must-visit destinations ​in‍ Žižkov for an authentic Chinese culinary ​experience. Located in the ⁢vibrant heart of this neighborhood, stands out‌ as one of the top 11​ Chinese ⁣restaurants in the area. With its delectable menu ⁤and ⁣inviting ambiance, this hidden gem ‍promises to⁢ transport⁤ you‌ straight ‌to the enchanting Orient.

At , ‍you can expect an exquisite array of ​traditional ⁤Chinese dishes bursting with tantalizing flavors and aromatic spices. From the⁤ moment you ⁢step through the⁣ door, you’ll be greeted ‌by a warm​ and welcoming atmosphere that epitomizes the rich cultural‌ heritage of ‍China.

Whether⁣ you’re a ⁢devotee of classic favorites like crispy Peking ⁢duck‍ or‌ you’re‍ eager to ⁣explore​ lesser-known delicacies, ‌ has something ⁢to satisfy every palate. Their menu ​showcases a⁢ diverse ⁤selection of ⁣mouthwatering dishes, including​ succulent sweet and ⁤sour pork, savory ‍Kung Pao chicken, and fragrant ⁤stir-fried noodles. ‍Each dish is ⁢meticulously prepared using ‍the finest ‌ingredients, ensuring an unforgettable dining experience.

With its attentive service, delightful ⁢ambiance, and delectable cuisine, ⁤ promises to take ​you on a culinary journey‌ to the Far East. So, whether​ you’re seeking a special date ‌night ⁣spot or ⁤a gathering place to ​celebrate with ⁢friends and family, don’t miss the opportunity ⁤to indulge ⁤in the flavors‌ of⁣ China right here in Žižkov. Visit ‍ and prepare⁤ to be transported to the ⁣Orient with every bite.
11. Jiné Jídlo

11. Jiné Jídlo

V ‌Žižkově, pražské čtvrti plné kouzla a života, je mnoho ⁢skvělých ​restaurací, které vás ⁤zavedou na⁣ kulinární cestu do Číny. Pokud patříte mezi milovníky čínské kuchyně, jistě​ oceníte tento seznam nejlepších​ čínských restaurací v Žižkově. ⁢Každá​ z nich nabízí autentické chutě a prostředí, ‍které vás okouzlí.

 1. Restaurace Liang ⁢- Tato rodinná⁢ restaurace vám nabídne skvělé čínské⁣ pokrmy s důrazem​ na čerstvost ingrediencí. Zde si vychutnáte vynikající ‌kuřecí⁤ nudle, ⁤chuťově bohaté polévky ⁢a další speciality, které vás přenesou až do vzdáleného Orientu.

 2. Restaurace Mandarin Moment ⁢- ‍Toto⁢ místo přináší pravou atmosféru čínské kultury. S rozmanitým menu a kvalitními surovinami vám⁤ Mandarin Moment přinese oblíbené pokrmy i jejich speciální ‌verze s moderním nádechem. ‍To vše ⁢v ⁣autentickém prostředí, které ⁤podtrhuje kvalitu vašeho oběda nebo večeře.

 3. Restaurace Soo⁢ Chow – Jedinečností ⁢této restaurace‍ je​ kombinace čínské a japonské kuchyně. Vysoká kvalita a odbornost šéfkuchařů se promítá‍ do každého jednoho pokrmu na menu. Dopřejte si ‌ikonické sushi, pikantní ⁤kůrku nebo dokonce ‍ústřice na grilu.

 4. Restaurace ⁤Peking ​Duck – Oblíbená specialita pečené kačky‍ je‌ hlavním lákadlem​ této restaurace. ‌Křehká ⁤kůže a šťavnaté maso⁣ přímo roztají ⁤na vašem ⁣jazyku.‍ Kromě toho ​si zde můžete vychutnat řadu tradičních čínských jídel, ‌ které vám‍ zaručeně zpříjemní návštěvu.

 5. Restaurace ⁣Dragonfly – Tento moderní podnik‌ s ‌prvky ‍tradiční čínské kuchyně vám nabídne široký⁢ výběr pokrmů,⁤ od⁣ klasických nudlí a rýže po ⁢jemné‌ dezerty.‍ Specializuje se na čerstvé a vyvážené kombinace chutí, které vás⁤ příjemně ​překvapí.

 6. Restaurace⁣ Bamboo Kung Fu -​ Tato restaurace ⁣se pyšní svými kreativními přístupy k čínské kuchyni. Využívají tradiční ⁤techniky vaření spojené s ​moderním uměním a stylizací. Výsledkem jsou pokrmy, které nejen chutnají fantasticky, ale také vypadají nádherně.

 7. Restaurace‍ Golden Dragon – Hodíte-li⁣ se‍ sem na oběd,⁣ neváhejte si dát jejich rozšířený „all ⁢you can eat“ obědový menu. ‍Můžete si ⁤vybrat z mnoha⁤ tradičních pokrmů, které jsou připravovány s důrazem⁣ na⁤ čerstvost a ⁢chutnost.‍ Tato restaurace je ideálním místem pro rodinný⁤ oběd či večeři s přáteli.

 8. Restaurace Lucky‌ Bamboo⁣ – ⁤Tato útulná a‌ stylová restaurace vám přinese chuťové​ zážitky‍ z Číny. Na ⁤jejich menu najdete klasické ​pokrmy, jako jsou sezamová kuřata, zákusky nebo bochánky plné zeleniny.⁣ Dodejte svým chuťovým ⁤buňkám‌ rozkoš a⁤ užijte si skvělou​ večeři v restauraci ‌Lucky Bamboo.

 9. Restaurace ⁢Dynasty – ​Tato vyhlášená ⁤čínská restaurace vám přinese široký⁢ výběr tradičních pokrmů⁤ s pestrou kombinací chutí.​ Jejich ⁣speciality zahrnují kuře s teriyaki ‌omáčkou, dušené ryby a samozřejmě‍ různé varianty jarních rolád.

 10. Restaurace Great Wall⁣ – Tato ‍oblíbená ⁤restaurace vyniká ‍svou kvalitou a autenticitou pokrmů. Vyberte si ​z jejich rozmanitého menu, které​ nabízí ‍to nejlepší z čínské kuchyně, a nezapomeňte vyzkoušet také jejich‍ populární dezerty, jako je‍ tradiční‌ koláč s ⁤červenými​ fazolemi.

 11. Restaurace‍ Silk Road – Tento skvělý podnik vám nabídne jedinečnou cestu po ⁤kořeních a chutích na hedvábné stezce. Specializují se ‌na‌ pokrmy z‍ různých regionů Číny,​ které vám přinesou opravdový pocit Orientu. Dopřejte ⁢si jejich vyhlášené spicy⁣ hovězí ⁤maso a nechte‌ se ⁢unést jejich ‍exotickým menu.

Tyto čínské restaurace v Žižkově jsou ‍skutečnými​ skvosty pro milovníky autentických chutí Číny.‍ Vyzkoušejte je a ‌odpočinete si od každodennosti s jedinečným ‌kulinářským zážitkem. Vaše ⁣chuťové ⁢buňky vám za to ⁢poděkují! ⁣Doufám, ‌že ⁢tato přehlídka nejlepších čínských restaurací ⁢v Žižkově⁣ vám poskytla užitečné informace a inspiraci pro vaše další cestování do​ Orientu.​ Pokud ⁤máte‍ rádi čínskou kuchyni, neboť je⁤ tak⁤ pestrá a bohatá na chuťové nuance, ⁢určitě ‍vás tady​ čeká příjemné a ​autentické gastronomické dobrodružství. Své zážitky a ​oblíbené čínské restaurace v Žižkově prosím sdílejte‌ s⁣ ostatními. Ať ‍už jste milovníci klasických‍ těstovin,‍ úžasných‌ omáček nebo lahodných‍ sushi, vždy ​je zde něco, co ⁤uspokojí všechny chuťové buňky. Přejeme vám příjemné objevování‌ těchto ⁤skvělých čínských restaurací!

Napsat komentář